061 3333 2776
0916 901 4699

درباره

درباره پاشا - با 18 سال نوآوری در فناوری اطلاعات، پیشرو در توسعه نرم‌افزارهای اداری و صنعتی؛ متعهد به کیفیت و خدمات پیشگامانه.