دبیرخانه رمز محرمانه

دبیرخانه رمز محرمانه (اتوماسیون نامه نگاری)

چرا داشتن سیستم دبیرخانه رمز محرمانه پاشا در هر سازمانی واجب است؟!!!

سیستم دبیرخانه رمز محرمانه پاشا با ایجاد فضایی برای ارتباطات بین واحدی و سازمانی ، موفق شده است که ارسال و تبادل نامه ، بایگانی اسناد و نامه ها بصورت خودکار ،دقیق ، سریع و خیلی ساده و راحت انجام شود. همچنین سیستم دبیرخانه رمز محرمانه پاشا در صرفه جویی و کاهش هزینه های سازمانی از قبیل استفاده از کاغذ ،ارسال، زمان و انرژی صرف شده نقش بسزایی داشته است. از مزیت هایی که سیستم دبیرخانه رمز محرمانه پاشا می توان به آنها اشاره نمود از قبیل:

 • مدیریت مکاتبات داخلی بین واحد، صادره و وارده
 • مدیریت اسناد و ضمائم
 • رعایت گردشکار
 • امکان تولید شماره نامه
 • امکان تعیین نوع فوریت نامه
 • امکان طبقه بندی نامه
 • امکان تعریف ارجاعات نامه (گیرنده،رونوشت ، رونوشت مخفی، پیگیری )
 • ویرایشگر حرفه ای نامه
 • امکان تعریف چند قالب نامه
 • امکان تعریف جانشین
 • امکان تعیین سمت فعال
 • امکان بایگانی کردن نامه

آیا امکان ارسال نامه برای گروهی از افراد وجود دارد؟

پاسخ قطعاااااا بله است.

در ارسال گروهی ،جهت تسریع در مکاتبات می توان یک نامه را برای گروه خاصی ارسال می شود. همچنین میتوان یک شخص را در گروه های متفاوتی تعریف کرد

آیا امکان جستجو و گزارش گیری سریع از نامه ها وجود دارد؟

پاسخ قطعاااااا بله است.

گزارشگیری متنوع از سامانه جزء امکانات لاینفک ، سامانه های شرکت مهندسی نرم افزاری پاشا صنعت می باشد. شما در سیستم دبیرخانه رمز محرمانه می توانید از تمام نامه های داخلی،صادره، وارده براساس موضوع، فرستنده، گیرنده، تاریخ، طبقه، فوریت و… بصورت کلی و یا همراه با ریزجزئیات گزارش تهیه نمایید.


 • نشانی
  خوزستان، اهواز، پادادشهر، خیابان 10، مجتمع تجاری هیراد ، طبقه 5
 • فروش و بازرگانی
  09032620512