حفاظت پرسنلی

حفاظت پرسنلی و آرشیو الکترونیکی اسناد

سیستم حفاظت پرسنلی پاشا صنعت چه مزیت هایی دارد؟

حفاظت از اطلاعات پرسنل یکی از ضروریات یک سازمان میباشد که با استفاده از ابزارهای کمکی نظیر یک سیستم مکانیزه قوی تا حدی میتوان امنیت را برای اطلاعات پرسنل تامین نمود. از مزیت های زیر سیستم حفاظت پرسنلی و آرشیو الکترونیکی اسناد حراست پاشا میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

آیا با استفاده زیرسیستم حفاظت پرسنلی، میتوان پرونده های بایگانی شده را ساماندهی کرد؟

پاسخ قطعااااااااا بله است

زیرسیستم حفاظت پرسنلی پاشا زیر سیستمی قدرتمند و جامع است که می تواند برای هر پرسنلی شماره بایگانی منحصر بفردی اختصاص دهد.علاوه بر آن امکان طبقه بندی پرونده ها براساس شرکت آنها نیز وجود دارد.

آیا می توان از خلاصه ای از پرونده ی پرسنل داشته باشیم؟

پاسخ شما بله است.

شما میتوانید با استفاده از زیر سیستم حفاظت پرسنلی پاشا ، گزارش های متنوعی از پرسنل داشته باشید. همچنین امکان گزارشگیری براساس ستون های دلخواهتان نیز وجود دارد.

آیا می توان تمام ضمائم پرونده های پرسنل را بصورت یکجا دانلود یا آپلود کرد؟

پاسخ شما بله است

شما می توانید تمام ضمائم مربوط به پرسنل خود را بصورت یکجا آپلود یا دانلود کنید.


  • نشانی
    خوزستان، اهواز، پادادشهر، خیابان 10، مجتمع تجاری هیراد ، طبقه 5
  • فروش و بازرگانی
    09032620512